LİNKLER

YÖK-ETİĞE AYKIRI DAVRANIŞLAR

http://www.yok.gov.tr/uak/duyuru/etige_aykiri.pdf

 

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU

http://www.etik.gov.tr/

 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA ve YAYIN ETİĞİ İLKELERİ

http://www.hacettepe.edu.tr/duyuru/rekduy/aetik.shtml

 

HAYVAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRİSİ

http://web.inonu.edu.tr/~dehum/hhb.htm

 

DÜNYA TIP BİRLİĞİ HELSİNKİ BİLDİRGESİ

http://www.medicine.ankara.edu.tr/testa/kurullar/etik/autf_helsinki_bildirgesi.doc

 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ YÖNERGESİ

http://www.selcuk.edu.tr/akademik/kanunyonet/etik.php/

 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ

http://www.atauni.edu.tr/userfiles/etik_kurul_yonergesi.doc

 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ETİK KURULLARI

http://www.etikkurul.hacettepe.edu.tr/

 

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ETİK KURULU

http://www.boun.edu.tr/government/etik/

 

ULUSLARARASI HEKİMLİK ETİĞİ

http://www.wma.net/e/policy/c8.htm

 

HELSİNKİ DEKLARASYONU

http://www.healthscience.net/resources/declaration-of-helsinki/

 

NURNBERG İLKELERİ

http://ohsr.od.nih.gov/guidelines/nuremberg.html

 

UNESCO ETİK BİLDİRGELERİ

http://portal.unesco.org/shs/en/ev.php-URL_ID=1837&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

 

TTB (TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ) HEKİMLİK MESLEĞİ ETİĞİ KURALLARI

http://www.ttb.org.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=552&Itemid=44
BİLİMSEL ARAŞTIRMADA ETİK VE SORUNLARI

http://www.tuba.gov.tr/userfiles/image/files_tr/yayinlar/yayin_data/bilimsel.pdf
ON BEING A SCIENTIST

http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=4917
ETHICS RESOURCE CENTER

http://www.ethics.org/
CANADA ETHICS

http://www.ethicsweb.ca/
ONLINE ETHICS CENTER

http://www.onlineethics.com/
COMMITTEE ON PUBLICATION ETHICS

http://publicationethics.org/
APA-AMERICAN PHYCHOLOGICAL ASSOCIATION ETHICS COMMITTE

http://www.apa.org/ethics/
GUIDELINES FOR RESEARCH ETHICS IN THE SOCIAL SCIENCES, LAW AND THE HUMANITIES

http://www.etikkom.no/English/NESH/guidelines/
ASA-AMERICAN SOCIOLIGICAL ASSOCIATION

http://www.asanet.org/
CODEX-RULES AND GUIDELINES FOR RESEARCH

http://www.codex.uu.se/en/forskarensetik.shtml
UNESCO PUBLICATIONS AND DOCUMENTS ON ETHICS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

http://portal.unesco.org/shs/en/ev.php-URL_ID=1373&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
INDIANA ÜNIVERSİTESİ POYNTER ETİK ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
http://www.indiana.edu/~poynter/tre-onln.html

 

 

18 Mayıs 2009 , Pazartesi