Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Dögol Caddesi,06100 Tandoğan Ankara

Etik Kurul Sekreterliği

Ramazan ORUÇ

Murat KAVRULMUŞ

(0312) 212 60 40

Dahili: 2101-2091