BAŞVURU


Ankara Üniversitesi mensuplarının, akademik ve idari birimlerinin yürüttükleri bilimsel araştırma faaliyetleri, yayın faaliyetleri, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde, sundukları hizmetlerde ve toplum ve paydaşlarıyla olan ilişkilerinde ortaya çıkan etik sorunlarla ilgili başvurular Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne yapılır ve Etik Kurulca incelenmesi gerekli görülen konu ya da dosyalar Rektör tarafından Etik Kurula iletilir.

Adres: Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Dögol Caddesi 06100 Tandoğan/Ankara/Türkiye

Web:    http://www.ankara.edu.tr

İnsan üzerinde yapılan klinik ilaç araştırmaları ile hayvanlar üzerinde yapılan bilimsel çalışmaların dışında kalan, başta sosyal bilim alanları olmak üzere, bilimsel araştırmalar için kullanılacak form:
(Yapılacak başvuruların 20 gün önceden, TÜBİTAK başvurularının ise 45 gün önceden Etik Kurul Başkanlığı'na iletilmesi gerekmektedir.)

Etik Kurul Başvuru Formu
28 Aralık 2011 , Çarşamba